Instalacje i sieci elektryczne

Instalacje i sieci elektryczne

Nasza oferta obejmuje wykonawstwo instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1kV:

– siłowych i gniazdowych,
– uziemiających, odgromowych i połączeń wyrównawczych,
– wewnętrznych linii zasilających (WLZ),
– montaż rozdzielnic RG i GTR,
– oświetleniowych (wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym), również ze sterowaniem (czujniki zmierzchowe, zegary sterujące),
– sieci i przyłączy kablowych i napowietrznych,
– ogrzewania elektrycznego,
– pomiary elektryczne,
– usuwanie awarii.

Naszym Klientom oferujemy serwis, konserwacje oraz kompleksowe pomiary instalacji (w przypadku gdy nasza firma jest wykonawcą robót elektrycznych pomiary wykonujemy bezpłatnie).
Oferujemy również przeglądy i fachowe oględziny oraz okresowe kontrole wraz ze sporządzeniem szczegółowych protokołów i ekspertyz.
Pomagamy w uzyskiwaniu stosownych dokumentów w urzędach oraz w Zakładzie Energetycznym (warunki przyłączenia, umowy o przyłączenie, umowy usług dystrybucji energii elektrycznej).