Zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie:

– budowa i przebudowa sieci energetycznych nn i SN,
– PPN prace pod napięciem, jesteśmy kwalifikowanym wykonawcą prac na sieci ENEA Operator (lista WWK – możliwość dopuszczenia do samodzielnych prac na sieci dystrybucyjnej),
– usuwanie awarii kablowych, lokalizacja uszkodzeń kabli oraz trasowanie sieci kablowych oraz innych metalowych urządzeń w gruncie (w tym gazociągów oraz rur wodnych) z dokładnością do 10cm,
– pomiary elektryczne, powykonawcze (do odbioru budynków) i okresowe,
– budowa tymczasowych przyłączy budowlanych (tzw prowizorki budowlane), występowanie w imieniu Inwestora u gestorów sieci, pomoc w formalnościach związanych z budową, projekty techniczne,
– prace ziemne związane z budową przyłączy energetycznych, gazowych, wod-kan, w tym również w technologii bez-rozkopowej (tzw kretem), montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, itp,

Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem (koparka w klasie 3T, kretem, lokalizatorem uszkodzeń kabli SEBA KMT, doczołową zgrzewarką do rur, zagęszczarkami itd). Gwarantujemy terminową realizację zleceń, doświadczenie i indywidualne podejście do Klienta.